jueves, 29 de diciembre de 2011

GUIA DA BIBLIOTECA 
O PLANETA DE GUILLARETA
EMPRÉSTITOS
Os empréstitos realizaránse en horario de mañá, no recreo, coa seguinte orde:
·         O luns 1º ciclo
·         O martes 2º ciclo
·         O mércores 3º ciclo
Cada alumno poderá dispor dun libro durante unha semana. Este prazo pódese ampliar unha semana máis.
Os antiguos alumnos e outros membros da comunidade educativa poderán facer efectivo os empréstitos pola tarde, de luns a xoves de 16 a 18 h. co profesor de garda.
O profesorado pode levar libros para a biblioteca de aula según as súas necesidades e poden cambiar coa perioricidade que consideren oportuna, anotaranse no rexistro establecido para tal fin.
Os libros de consulta e as enciclopédias non son prestables, só se poden consultar na biblio.
NORMAS
Todas as actividades individuales desenvolveranse en silencio falando en voz baixa cando sexa preciso.
Queda prohibido o consumo de bebida ou comida alguna dentro da sala.
Na biblioteca hai dous ordenadores para uso do alumnado . Poden utilizalo para consultar, investigavcións documentais, facer exercicios de inglés on-line co rexistro particular,…
O tempo máximo de uso do ordenador será de 15 minutos  e un máximo de dous alumnos por ordenador.

HORARIO
A biblio está aberta de luns a venres en horario de 9 a 14 pola mañá e de 16 a 18 h. pola tarde de luns a xoves.
Nos recreos pódese utilizar a biblio para lectura, consulta, ordenador ou préstamos.
Polas tardes pódense facer os deberes, lectura, consulta  e empréstitos para exalumnos ou otros membros da comunide.
O profesor/a  de garda  estará na biblioteca de 16 a 18 h. (agás o venres) e farase cargo da biblioteca pero non desempeña labores de custodia do alumnado.
O deterioro o pérdida do material empréstado conlevará a reposición do mesmo ou o pagamento dun importe similar ao do libro perdido. Así mesmo o usuario terá restrinxido o acceso ao préstamo durante un mes, a contar dende a data marcada para a devolución.
Esta expresamente prohibido empregar o ordenador  de xestión da biblioteca.
USUARIOS
Son todas as alumnas, alumnos, mestras, mestres e familias do colexio. Todos eles poden empregala. Os/as profesores/as e os alumnos e alumnas  contan cun carné de usuario/a para poder coller os préstamos.

Non esquezas as  recomendacións de GUILLARETA:

1 - Respecta sempre as normas da biblioteca.

2 - Le moito e coida os libros: son os nosos amigos.
3 - A biblioteca é de todos: podes participar nela e aportar as túas ideas.
4 - Visita a biblioteca con frecuencia e entérate das novidades.
Coidar os libros, non estragalos nin ensucialos,… 


            
                         

La Bibioteca Nacional está de cumple

Felicite a la BNE por su Tricentenario


300 años de la BNE
La Biblioteca Nacional de España cumple 300 años el 29 de diciembre. Por este motivo se ha habilitado una cuenta de correo electrónico a la que se pueden enviar felicitaciones. Como siempre, se puede hacer también a través de Facebook y Twitter o, si se prefiere, en la propia sede de la BNE, donde se han instalado libros de firmas para recoger las felicitaciones.
Por otra parte, el Museo de la BNE está preparando el concurso ¡Y que cumplas muchos más! en el que los alumnos de colegios e institutos podrán participar con una felicitación en forma de tarjeta o video y ganar interesantes premios.

martes, 27 de diciembre de 2011


Todo o que pode ser ideoloxía e educación en valores queda reducido ao ridículo e a un problemiña económico. Eso sí, vivan as TIC!

Benvidos


Ben vidos ao planeta de Guillareta, a nosa marciana máis xenial