jueves, 29 de diciembre de 2011

GUIA DA BIBLIOTECA 
O PLANETA DE GUILLARETA
EMPRÉSTITOS
Os empréstitos realizaránse en horario de mañá, no recreo, coa seguinte orde:
·         O luns 1º ciclo
·         O martes 2º ciclo
·         O mércores 3º ciclo
Cada alumno poderá dispor dun libro durante unha semana. Este prazo pódese ampliar unha semana máis.
Os antiguos alumnos e outros membros da comunidade educativa poderán facer efectivo os empréstitos pola tarde, de luns a xoves de 16 a 18 h. co profesor de garda.
O profesorado pode levar libros para a biblioteca de aula según as súas necesidades e poden cambiar coa perioricidade que consideren oportuna, anotaranse no rexistro establecido para tal fin.
Os libros de consulta e as enciclopédias non son prestables, só se poden consultar na biblio.
NORMAS
Todas as actividades individuales desenvolveranse en silencio falando en voz baixa cando sexa preciso.
Queda prohibido o consumo de bebida ou comida alguna dentro da sala.
Na biblioteca hai dous ordenadores para uso do alumnado . Poden utilizalo para consultar, investigavcións documentais, facer exercicios de inglés on-line co rexistro particular,…
O tempo máximo de uso do ordenador será de 15 minutos  e un máximo de dous alumnos por ordenador.

HORARIO
A biblio está aberta de luns a venres en horario de 9 a 14 pola mañá e de 16 a 18 h. pola tarde de luns a xoves.
Nos recreos pódese utilizar a biblio para lectura, consulta, ordenador ou préstamos.
Polas tardes pódense facer os deberes, lectura, consulta  e empréstitos para exalumnos ou otros membros da comunide.
O profesor/a  de garda  estará na biblioteca de 16 a 18 h. (agás o venres) e farase cargo da biblioteca pero non desempeña labores de custodia do alumnado.
O deterioro o pérdida do material empréstado conlevará a reposición do mesmo ou o pagamento dun importe similar ao do libro perdido. Así mesmo o usuario terá restrinxido o acceso ao préstamo durante un mes, a contar dende a data marcada para a devolución.
Esta expresamente prohibido empregar o ordenador  de xestión da biblioteca.
USUARIOS
Son todas as alumnas, alumnos, mestras, mestres e familias do colexio. Todos eles poden empregala. Os/as profesores/as e os alumnos e alumnas  contan cun carné de usuario/a para poder coller os préstamos.

Non esquezas as  recomendacións de GUILLARETA:

1 - Respecta sempre as normas da biblioteca.

2 - Le moito e coida os libros: son os nosos amigos.
3 - A biblioteca é de todos: podes participar nela e aportar as túas ideas.
4 - Visita a biblioteca con frecuencia e entérate das novidades.
Coidar os libros, non estragalos nin ensucialos,… 


            
                         

No hay comentarios:

Publicar un comentario